Политика за поверителност

Адресът на нашия сайт: https://smile4youbg.com

Юридическото лице, което го обслужва: С УСМИВКА ЗА ВАС ООД, ЕИК 121887706, със седалище и адрес на управление гр. София, жк. Дианабад, бл.43, вх. 8

  1. Декларация за поверителност и защита на личните данни

Всички лични данни, които С УСМИВКА ЗА ВАС ООД, като собственик на сайта С УСМИВКА ЗА ВАС 🙂 събира, са нужни единствено и само за правилната доставка на поръчаната от вас стока или ако се абонирате за информационните ни бюлетини.
С УСМИВКА ЗА ВАС ООД няма да продава или предоставя Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на С УСМИВКА ЗА ВАС ООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за неразкриване на поверителна информация.
Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на С УСМИВКА ЗА ВАС ООД за себе си. Ако обаче изберете да не споделяте тази информация с нас, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

С УСМИВКА ЗА ВАС ООД препоръчва на всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетни лица не трябва да предават лични данни на сайта без разрешението и знанието на своите родители или настойници.

При регистрирането си на сайта, всеки потребител си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Избора на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на сайта носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола и всички действия, които се извършват чрез използването им.

Потребителите на сайта са съгласни с факта, че С УСМИВКА ЗА ВАС ООД  и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

Предоставяме опция за заличаване на данните по желание на потребителя. Всеки регистриран потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителя следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация, която е въвел.

Ако имате въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика за поверителност от наша страна пишете ни на адрес: admin@smile4youbg.com.