Политика за поверителност

Правила за поверителност (защита на личните данни)

Адресът на нашия сайт: https://smile4youbg.com

Юридическото лице, което го обслужва: ОММД ООД

Всички лични данни, които ОММД ООД, като собственик на сайта С УСМИВКА ЗА ВАС J събира, са нужни единствено и само за правилната доставка на поръчаната от вас стока или ако се абонирате за информационните ни бюлетини.
ОММД ООД няма да продава или предоставя Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на ОММД ООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за неразкриване на поверителна информация.
Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на ОММД ООД за себе си. Ако обаче изберете да не споделяте тази информация с нас, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

ОММД ООД препоръчва на всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетни лица не трябва да предават лични данни на сайта без разрешението и знанието на своите родители или настойници.

При регистрирането си на сайта, всеки потребител си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Избора на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на сайта носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола и всички действия, които се извършват чрез използването им.
Потребителите на сайта са съгласни с факта, че ОММД ООД  и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

Предоставяме опция за заличаване на данните по желание на потребителя. Всеки регистриран потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителя следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация, която е въвел.