НЕУСПЕШНО ПЛАЩАНЕ

Плащането Ви беше неуспешно, моля опитайте отново или се свържете с Вашата банка.

Най-често срещаните грешки при плащане са:

  • Въвели сте грешен CVC код

  • Платежна карта с изтекъл срок на валидност: моля, посочете друга карта

  • Достигнат лимит за плащане или липса на средства: можете да увеличите лимита си за плащане, обикновено директно от банковото си приложение.