Количка
0 продукта
 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Политика за защита на личните данни

Настоящата политика за защита на личните данни е неразделна част от Общите условия на С УСМИВКА ЗА ВАС J, с които всички потребители се съгласяват при регистрация/поръчка от сайта.

Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ  декларира, че е съгласен предоставените лични данни да бъдат включени в базата данни на С УСМИВКА ЗА ВАС (ОММД ООД) и дава своето изрично и недвусмислено съгласие, че неговите лични данни могат да бъдат съхранени и обработвани от ОММД ООД за целите, за които са събрани.

ОММД ООД в качеството си на собственик на сайта  http://smile4youbg.com – е регистрирано юридическо лице по ЗЗЛД

При регистрирането си на сайта, всеки потребител си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Избора на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на сайта носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.

Служителите на ОММД ООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за неразкриване на поверителна информация.
Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на ОММД ООД за себе си.  Ако обаче изберете да не споделяте тази информация с нас, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

ОММД ООД препоръчва на всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетни лица не трябва да предават лични данни на сайта без разрешението и знанието на своите родители или настойници.

Какви лични данни събираме

·         Когато регистрирате акаунт или купувате продукт без регистрация можем да събираме различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация, информация за банкова карта или др.

·         В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

·         Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

 Как използваме личните данни

·         Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

·         В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

·         В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

 В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. транспортни, куриерски) или пред компетентни органи.

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период. В общия случай данните съхраняваме за периода на валидност на вашия акаунт (т.е. до момента, до който вие не го премахнете).

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си. Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до shop@smile4youbg.com. Това ще доведе и до заличаване на използваните от Вас потребителско име и парола. За тази цел следва да докажете, че именно вие сте регистрираното лице, като изпратите цялата информация, която сте въвели на посочения по-горе имейл.

С подкрепата на OpenCart
С УСМИВКА ЗА ВАС :-) © 2019
CartMania theme designed by metaGraphics